Dræbte og kvæstede

I Hvidbogen "European transport policy for 2010" stod følgende:

 ”Trafikken dræber dagligt: 40 000 trafikdræbte om året

Den pris, europæerne betaler for mobiliteten, har været og er stadig i vore dage alt for høj. Siden 1970 er således over 1,64 millioner af vore medborgere blevet dræbt i trafikken på vejene.

Antallet af trafikdræbte faldt ganske vist markant i starten af 1990’erne, men i de seneste år er den faldende tendens fladet ud.

I 2000 krævede trafikulykker over 40 000 dødsofre og mere end 1,7 millioner kvæstede i EU. Den hårdest ramte aldersgruppe er unge mellem 14 og 25 år, og for denne gruppe er trafikulykkerne den hyppigste dødsårsag. Én ud af tre vil blive kvæstet i trafikken på et eller andet tidspunkt i livet”.

Kilde: Kommissionens hvidbog: "European transport policy for 2010"

Det er specielt vejtrafikken, der kræver de meget store ofre. Banetrafik kræver også ofre, men langt færre end på vejene, og ulykkerne sker i de fleste tilfælde, når veje krydser baner. Her er ansvaret for ulykkerne fordelt på vej og bane. Relativt få togpassagerer bliver dræbt og antallet er faldet med 82% siden 1970. Men få meget store ulykker kan fortegne billedet i offentligheden. Jernbanetrafik er en meget sikker transportform. Det er en af grundene til, at EU også har som erklæret politik, at der skal satses langt mere på jernbanetrafik.

EU opstillede i nævnte hvidbog et mål om halvering af antallet af trafikdræbte på vejene inden 2010. Det mål blev desværre ikke nået. 

Der er nu den 20. september besluttet et nyt mål om halvering af antallet af dræbte i trafikken senest i 2020 i forhold til 2010. Når det gælder børn under 14 år, skal antallet af trafikdræbte sænkes med 60 % i samme tidsrum.

Triste tal om dræbte børn: "About 950 children died in road traffic accidents in 2009".

Bestræbelserne for at reducere antallet af trafikdræbte modarbejdes af den stigende trafik, der fremmes af bl.a. lave priser på transport og det indre marked.

Der er store forskelle i antallet af dødsofre pr. million indbyggere i EU. Her nogle tal for 2008: Sverige 43, Danmark 74, Tyskland 54, Holland 41, Portugal 83, Grækenland 138,UK 43, Finland 65, Østrig 81, Belgien 88, Luxembourg 72, Italien 79, Irland 64, Frankrig 67, Spanien 68, Polen 143, Lithauen 139, Tjekkiet 104.

EEA, Det europæiske miljøagentur, har foretaget en analyse, der viser, at de 10 nye EU-lande og dem, der stadig søger optagelse i EU, hurtigt er i gang med at  overtage EU-15 landenes ikke-bæredygtige transportmønstre.

OECD har opgjort, at mere end 116.000 personer blev dræbt i trafikken i 26 OECD-lande i 2000. Det er i gennemsnit 320 dræbte om dagen.

OECD påpeger, at drabstallene kunne halveres, hvis man tog effektive foranstaltninger i brug og også lærte af lande som England, Holland og Sverige.

WHO har i 2004 udsendt rapporten ”World report on road traffic injury prevention”, der indeholder oplysninger om trafikulykker i hele verden. I rapporten slås det fast, at trafikulykker er et stort, men forsømt emne i arbejdet for  folkesundhed. 

Af alle de systemer, som folk dagligt har med at gøre, er vejtrafikken det farligste. WHO skønner, at der hvert år bliver dræbt 1,2 millioner mennesker og 50 millioner bliver kvæstet i hele verden.

Hvis ikke der tages effektive og bæredygtige  foranstaltninger i brug kan man frygte, at disse tal vil stige med omkring 65% indenfor de næste 20 år.

WHO beklager, at tragedierne bag trafikulykkerne tiltrækker sig langt mindre medieopmærksomhed end andre mindre hyppige typer af tragedier.

Mere om emnet:

EU-Kommissionen:

Trafiksikkerhed
Commission outlines measures to halve road deaths by 2020
Brussels, 20 July 2010

Trafiksikkerhedsprogram 2011-2020: specifikke foranstaltninger vedtaget den 20. september 2011

Oplysninger om trafikdræbte i EU opdelt på lande og transportmidler
Calculation Transport Accident Costs

EEA, Det europæiske miljøagentur:
Transport accident fatalities (TERM 009) - Assessment published Jul 2010

Accession countries taking over EU’s unsustainable transport patterns, EEA report warns.

IRTAD ANNUAL REPORT
International Traffic Safety Data


WHO,
World Health Organisation:
Verdensundhedsdag om trafiksikkerhed 7. april 2004.
World report on road traffic injury prevention.

Hastighedsgrænser i lande i Europa

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Alkoholgrænser”
Bæredygtig transport”
Cykeltrafik”
Hastighed”
Pris på transport”
Sundhed”
Trafikulykker”