Energiforbrug

Energiforbruget til transport er i stadig stigning i EU. I 2007 udgjorde dette energiforbrug 32,6 % af det samlede energiforbrug i EU. 27,9 % blev brugt af industrien og 37,1 % gik til husholdningerne, serviceerhverv m.m.

Fra 1985 til 2000 steg energiforbruget til transport således med 47% i EU-15. Transport er årsag til ca. 20% af den samlede udledning af drivhusgasser i EU. Heri er ikke medregnet energiforbrug til produktion af køretøjer og bygning af infrastruktur. 92% af CO2-udledningen på transportområdet kom i 2000 fra vejtrafikken. Alene fra 1990 til 2000 steg CO2-udslippet på transportområdet med 19% i EU-15.

Også i de ti lande som er blevet EU-medlemmer fra 1. maj 2004, er energiforbruget til transport i kraftig stigning de seneste 10 år. Energiforbruget pr. person var dog stadig kun en tredjedel af forbruget pr. person i EU-15.

Fra 1990 til 1998 steg antallet af biler i EU-15 med 64%.

Vejtransport og indenrigsflyvning er den hurtigst voksende kilde til CO2-udledninger med stigninger på henholdsvis 20 og 29% fra 1990 til 2000. I 2000 kom 4% af den samlede CO2-udledning fra transportsektoren i EU-15 fra indenrigsflyvning.

Udledning af drivhusgasser fra international flyvning og langdistanceskibsfart er ikke omfattet af Kyoto-Protokollen. Men udslippene repræsenterer et  alvorligt og stigende problem. I EU-15 drejede det sig i 1990 om 4% af de totale udledninger af drivhusgasser i EU-15. I 2000 var andelen steget til 6%. Forbrænding af flybenzin i atmosfæren har en virkning på drivhuseffekten, som er 2-2,5 gange så stor, som hvis den blev brændt af på jorden. Fra 1. januar 2012 indgår luftfart i kvotesystemet.

EU har tilsluttet sig Kyoto-protokollen med et samlet reduktionsmål for drivhusgasser på 8% fra 1990 til 2008-2012. Her er transportområdet med den kraftige stigning i udslippet den helt store trussel/udfordring.

En ny analyse fra september 2011 fra T&E viser, at nye solgte biler i Danmark allerede opfylder de krav, som bilindustrien skal opfylde i 2015. Det viser, at kravene har været alt for lempelige. Se pressemeddelse fra Det Økologiske Råd her.

Se selve rapporten fra T&E her:

How clean are europe´s cars ?

Mere om emnet:

EU-Kommissionen
EU energy and transport in figures. 2010
EU´s klimaindsats

EEA. Det europæiske miljøagentur
Climate change
Paving the way for EU enlargement. Indicators of transport and environment integration TERM (pdf-fil).
Energy efficiency and specific CO2 emissions (TERM 027) - Assessment published Jan 2011

Transport & Environment
Climate Change & energy
Aviation
How clean are europe´s cars ?

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Auto-olie programmet”
Biobrændstof”
Bæredygtig transport”
CO2-udslip og klima”
Energiforbrug”
Klimapolitik”