Råstofforbrug

Transport betyder forbrug af råstoffer både til bygning af infrastruktur og til produktion, reparation og brug af køretøjer.

Som eksempel på, hvad der bruges og flyttes af råstoffer, kan nævnes tal for bygning af en dansk motorvej på ca. 40 km gennem relativt fladt land.

Det drejer sig om 474.000 tons asfalt, 220.000 kubikmeter stabilgrus, 919.000 kubikmeter grus/sand, 9.700 kubikmeter beton og 1.200 tons stål. (En lastvogn kan kun laste omkring 25-30 ton).

I opgørelsen mangler tal for energiforbruget ved bygning af motorvejen.

Selve vejbredden for en 4-sporet motorvej er ca. 27 meter. Dertil kommer skrænter, dæmninger samt over- og underføringer.

I perioden fra 1990 til 1996 blev der inddraget i alt 25.000 hektar i EU-15 til motorveje. Det er omkring 10 hektar om dagen.

Fra 1980 til 2000 blev længden af motorvejsnettet i EU-15 udvidet med 70%.

Produktion af transportmidler betyder også stort forbrug af energi og råstoffer.

Se mere under Livscyklusanalyser.

Mere om emnet:

EEA. European Environment Agency.
Arealforbrug til transport i EU.
Generation of waste from end-of-life vehicles


Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Arealforbrug”
Bæredygtig transport”
Energiforbrug til transport”
Motorveje”
TEN.Transeuropæiske netværk”