Biltrafik

Fra 1970 til 2001 steg antallet af personbiler i EU-15 med 196 %. Det var en stigning fra ca. 62 millioner til ca. 185 millioner personbiler. I EU 27 var der i 2006 466 biler pr. 1000 indbyggere og ialt ca. 230 millioner personbiler.

Der har været store forskelle i motoriseringen af landene, forstået som antallet af personbiler pr. 1000 indbyggere, men der er (desværre - miljømæssigt set) sket en voldsom stigning i de fleste lande.

Her er nogle tal for EU-15  i 1970 og 2005:

 

1970

2005

Belgien

213

468

Danmark

218

362

Finland

155

462

Frankrig

234

500

Grækenland

26

367

Holland

197

434

Irland

133

395

Italien

189

590

Luxembourg

212

669

Portugal

49

397

Spanien

70

463

Sverige

284

459

Storbritannien

214

469

Tyskland

194

559

Østrig

160

503

Se alle tal for EU-25 fra 1990 til 2005 side 35 i rapport her

Det europæiske  miljøagentur, EEA,  påpegede i rapporten ”Paving the way for EU enlargement: Indicators of transport and environment integration” , at de nye EU-lande og de lande, der fortsat ansøger om at komme ind i EU, allerede i stort omfang har overtaget EU-15 landenes ikke-bæredygtige transportstrukturer.

Mere om emnet:

EUROSTAT:
Panorama of transport - Statistical overview of transport in the EU - Data 1990-2005 PDF

EEA. Det europæiske miljøagentur
Ansøgerlandene overtager EU-landenes ikke bæredygtige trafikpolitik
Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union

Transport & Environment
Cars
Vans


Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Arealforbrug”
Biltrafik”
Bil- og vejlobby”
Galileo”
Godstransport”
Køre- hviletidsregler”
Lobbyister”
Pris på transport”
Statistik”
Sundhed”
Støj fra trafikken”