Mere om emnet:

EEA. Det europæiske miljøagentur:
Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union

UIC. International Union of Railways:

EUROSTAT:
Panorama of transport - Statistical overview of transport in the EU - Data 1990-2005 PDF

EU-Kommissionen:
Transport og rejser

T&E, Transport and Environment
Railways

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Arealforbrug”
Banetrafik”
Bæredygtig transport”
Energiforbrug”
Mobility Management”
T&E, Transport & Environment”

Banetrafik

Banenettet i EU-15 er blevet reduceret fra 172.000 km i 1970 til 153.000 km i 2001. Det er et fald på 11%. Til sammenligning blev motorvejsnettet i EU-15 udvidet med 70% fra 1980 til 2000.

I EU-25 blev banenettet reduceret med 8 % fra 1990 til 2003. I samme område og tidsrum steg motorvejsnettet med 41 %

For de enkelte EU-15 lande er det gået sådan med banenettet fra 1970 til 2003:

 

1970

2003

Belgien

4232

3521

Danmark

2352

2273

Finland

5870

5850

Frankrig

36117

29269

Grækenland

2571

2377

Holland

3148

2811

Irland

2189

1919

Italien

16069

16287

Luxembourg

271

275

Portugal

3588

2818

Spanien

15850

14387

Sverige

11544

11037

Storbritannien

19330

17050

Tyskland

43777

36054

Østrig

5901

5656

Godstrafikken på jernbanenettet er gået ned siden 1970. Antallet af godsvogne i EU-15 faldt til en tredjedel fra 1970 til 1999.

Kommissionen slog i Hvidbogen ”Den europæiske transportpolitik frem til 2010 – de svære valg” til lyd for en bedre balance mellem transportformerne med mere vægt på jernbanetrafik og skibstrafik.

T&E, Transport & Environment har kraftigt kritiseret hvidbogen bl.a. for primært at interessere sig for udbygning af vejinfrastruktur frem for at tilstræbe en bæredygtig udvikling. EU har nu udsendt en ny hvidbog:

HVIDBOG. En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og
ressourceeffektivt transportsystem