Bustrafik

Siden 1970 har rutebustrafikken tabt terræn i EU-15, set i forhold til den samlede motoriserede persontransport. Andelen er faldet fra 12,7% i 1970 til 8,6% i 2001.

Antallet af personkilometer i busser er steget med 54% fra 1970 til 2001. I samme tidsrum er biltrafikken steget med 142%.

Der er store forskelle på hvor mange kilometer, der køres pr. person pr. år med bus i de forskellige EU-15 lande. Her er tallene for 2001:

 

2001

Belgien

1215

Danmark

1685

Finland

1484

Frankrig

740

Grækenland

2077

Holland

1628

Irland

1624

Italien

1655

Luxembourg

2037

Portugal

1169

Spanien

1284

Sverige

1270

Storbritannien

768

Tyskland

834

Østrig

1628

Se tal for alle EU-27 lande her fra 1990 til 2006 (side 104)

I takt med at der er kommer flere og flere biler på gaderne, er bustrafikken ofte blevet ringere og ringere, bl.a. fordi busserne har svært ved at komme frem på gaderne. Det skræmmer passagerer væk. Det er et gennemgående problem i mange europæiske byer. Rundt omkring forsøger man at hjælpe lidt på forholdene med separate busbaner eller busgader.

Billige biler og billig benzin betyder også, at bustrafikken ofte har det svært. Serviceniveauet  for bustrafikken er også sjældent særligt højt. Derfor vinder personbilen over busserne.

I London er bustrafikken også stærkt plaget af biltrafik. Med gennemførelsen af  betalingsordningen i Londons

centrum er det nu lykkedes at begrænse bilpresset så meget, at busserne er blevet langt hurtigere og mere præcise. Det har igen gjort busserne til et pålideligt og populært transportmiddel.

Mere om emnet:

EUROSTAT:
Panorama of transport - Statistical overview of transport in the EU - 2009 edition .PDF

T&E
Public & Urban

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Arealforbrug”
Bustrafik”
Bæredygtig transport”
Energiforbrug”
Fremkommelighed”
London”
Mobility Management”
Pris på transport”
Seviceniveau”
Takster”