Fodgængertrafik

EU har ikke nogen klar politik omkring fodgængertrafik. Området er ikke omfattet af EU´s beføjelser bortset fra på enkelte punkter. Men EU's transportpolitik påvirker alligevel forholdene for fodgængere.

Parlamentet og Rådet arbejder således for at få indført bedre sikkerhedsnormer for konstruktion af bilers frontpartier og har den 17. november 2003 vedtaget et direktiv 2003/102/EF ”om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter forud og ved en kollision med et motorkøretøj”,

ETSC, Det Europæiske trafiksikkerhedsråd, er dog stærkt utilfreds med indholdet af direktivet. Direktivet sikrer ikke fodgængere godt nok. EU har lyttet for meget til bilindustrien, siger organisationen.

I forbindelse med arbejdet for at nedbringe ulykketallene arbejdes der også for lavere hastigheder og håndhævelse af hastighedsgrænser. Bilers hastighed har afgørende betydning for omfanget af de skader, som påføres fodgængere ved påkørsler.

EU arbejder også gennem kampagner som”European Mobility week” og ”In town without my car” for at få folk til at se mulighederne ved ændret transportadfærd.

Fodgængere overses ofte i trafikdebatten og i trafikstatistikker. Dette til trods for, at en meget stor del af turene i byerne foregår til fods. Hvis man ønsker bæredygtig trafik og bedre bymiljø, er der al muligt grund til at stimulere fodgængertrafik (og cykeltrafik) mest muligt.

I en britisk sundhedsrapport fra Underhuset slås der kraftigt til lyd for en ny politik, der bl.a. satser på bedre forhold for fodgængere.

Mere om emnet:

EU-Kommissionen
EU-direktiv 2003/102/EFom beskyttelse af  fodgængere ved kollision med motorkøretøjer.
Speed Limits:
:
Pedestrians and Cyclists:
”In town without my car”

ETSC. Det Europæiske Trafiksikkerhedsråd:
ETSC

Hastighedsgrænser i lande i Europa

UPI, Heidelberg:
Påkørselshastigheder og forventelige skader på fodgængere

Carfree Cities:
Erfaringer fra hele verden

Living Streets:
UK campaign for better streets and public spaces

House of Commons:
Health - Third Report
Afsnit om transport og sundhed


Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Bilfri dage”
Bæredygtig transport”
Børn og trafik”
CO2-udslip og klima”
Delebiler”
Fodgængertrafik”
Hastighed”
Luftforurening”
Mobil uden bil”
Mobility management”
Motion”
Sundhed”
Trafikulykker”