Flytrafik

Kommissionen beskriver udviklingen i flytrafikken sådan på sin hjemmeside:

”Of all forms of transport, air travel has seen by far the most impressive growth in the European Union over the last twenty years” .

Denne ros til flytrafikken giver en fornemmelse af det skisma, EU står i på transportområdet. På den ene side tales der engageret om bæredygtig trafik og begrænsning af energiforbruget, og på den anden side er man interesseret i størst mulig økonomisk vækst og derfor meget interesseret i stigende flytrafik.

Stigningen i flytrafikken i EU-15 har været sådan, at antallet af passagerkilometer i fly i gennemsnit steg med 7,4% om året fra 1980 til 2001.

Flytrafikken i lufthavnene i EU-15 er steget til den femdobbelte siden 1970. Trods effekten af terrorangrebet den 11. september 2001 forventer EU, at stigningstakten igen vil komme op på samme niveau som tidligere.

Energiforbruget til indenrigsflyvning i EU-15 steg med 29% fra 1990 til 2000. Indenrigsflyvning stod i 2000 for 4% af den samlede CO2-udledning fra transportsektoren i EU-15. 

Forbrænding af flybenzin højt i atmosfæren har en virkning på drivhuseffekten, som er 2-2,5 gange så stor, som hvis den blev brændt af på jorden. Og flyvning på korte distancer - typisk indenrigsflyvning - er årsag til en relativ stor udledning af CO2 på grund af at flyet bruger ekstra meget brændstof under start.

International luftfart er ikke omfattet af Kyoto-protokollen, men kommer ind under kvotesystemet pr. 1. januar 2012.

Flytrafikken indtager en privilegeret stilling, bl.a. fordi der ikke betales afgifter på flybrændstof, og fordi udbygning af infrastrukturen gennem årtier har været højt prioriteret.  Denne status, støtteordninger og en kraftig konkurrence på markedet er ensbetydende med, at flyvning nu kan foretages til priser, som jernbanetransport slet ikke kan konkurrere med.

Derfor mister den mere miljøvenlige transport med jernbaner terræn, men flyvningen stiger kraftigt. Det er i klar modstrid med erklærede mål om at tilstræbe en mere bæredygtig transportudvikling.

Mere om emnet:

EU-Kommissionen
Transport

EUROSTAT:
Panorama of transport - Statistical overview of transport in the EU - 2009 edition .PDF

ICAO. International Civil Aviation Organization

T&E, Transport and Environment:
”Aviation”

EEA. Det europæiske miljøagentur:
Transport

Choose Climate - beregninger af CO2 udslip ved flyrejser

Klimabelastning ved flytransport. Tysk hjemmeside

Beregn dit CO2-udslip m.v. ved konkrete flyrejser


Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Bæredygtig trafik”
"CO2-udslip og klima”
"Energiforbrug”
"Flytrafik”
"Klimapolitik”
"Lobbyister”