Skibstrafik

Godstransporten på skibe opdeles i EU traditionelt på ”Short Sea Shipping” og transport på ”Indre vandveje”.

”Short Sea Shipping” er næsten tredoblet fra 1970 til 1999 beregnet i tonkilometer: (transport af 1 ton 1 kilometer) og tegner sig for 41% af godstransporten inden for EU-15.

Transport ad ”Indre vandveje” ligger på samme niveau som i 1970.

Kommissionen angiver, at energieffektivitet for godstransport er sådan: Med forbrug af et kilo olie kan en  lastvogn transportere 50 ton gods en kilometer, en godsvogn kan transportere 97 ton og der kan transporteres 127 ton ad vandvejen.

Selvom energieffektiviteten er høj, giver skibstrafikken anledning til bekymring, fordi den stiger så kraftigt, og fordi de brændstoffer, der bruges, er meget forurenende i sammenligning med diesel brugt i landtransporten.

Udledning af drivhusgasser fra langdistanceskibsfart er ikke omfattet af Kyoto-Protokollen.

Mere om emnet:

Kommissionen:
Maritim transport
Short Sea Shipping
Hvidbogen ”Den europæiske transportpolitik frem til 2010 – De svære valg” om ”Bedre balance mellem transportmidlerne” (pdf-fil).

T&E, Transport and Environment
”Shipping”

OECD:
Maritim Transport

EUROSTAT:
Panorama of transport - Statistical overview of transport in the EU - Data 1970-2001.PDF

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Godstrafik”
"Skibstransport”
"Transeuropæiske netværk”