Godstransport

Med skabelsen af det indre marked og udbygning af  vejsystemerne har EU skabt grundlaget for en nærmest eksplosiv stigning af godstrafikken på vejene gennem de seneste 3 årtier. Fra 1970 til 1999 steg godstransporten således med 122 %. Væksten har  i særlig grad fundet sted det seneste årti med en årlig vækst på næsten 3 %.

Den totale godstransport i EU-15 udgjorde i 1999  milliarder ton-kilometer (En ton-kilometer betyder  ét ton transporteret en kilometer). For hver borger i EU-15 blev der i 1999 transporteret 7979 ton-kilometer gods.

Med optagelsen af 10 nye lande i EU pr. 1. maj 2004 forventes lastbiltrafikken at stige kraftigt både i disse lande og EU-15 landene – i særlig grad de lande der grænser op til de nye medlemslande.

EEA, Det europæiske  miljøagentur har i rapporten ”Paving the way for EU enlargement: Indicators of transport and environment integration” fra 2002 analyseret sig frem til, at de nye EU-lande og de lande, der fortsat ansøger om at komme ind i EU, allerede i stort omfang har overtaget EU-15 landenes ikke-bæredygtige transportstrukturer.

Energiforbruget til transport stiger kraftigt.  Fra 1985 til 2000 var der tale om en stigning på 47% i EU-15. Vejtrafikken bruger 92 % af det samlede energiforbrug til transport.

Se også under Banetrafik og Flytrafik.

Mere om emnet:

EU-Kommissionen:
Hvidbog:
En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt ogressourceeffektivt transportsystem

EEA. Det europæiske miljøagentur
Transport
Paving the way for EU enlargement - Indicators of transport and environment integration

T&E
Rail freight grows, but still concerns about passengers in eastern Europe


EUROSTAT:
Panorama of transport - Statistical overview of transport in the EU - 2009 edition .PDF

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Arealforbrug”
Banetrafik”
Bil- og vejlobby”
Biltrafik”
Energiforbrug”
Flytrafik”
Galileo”
Godstransport”
Klimapolitik”
Køre- hviletidsregler”
Lobbyister”
Pris på transport”
Statistik”
Støj fra trafikken”
Sundhed”