Meningsmålinger

EEA, Det europæiske miljøagentur, har undersøgt, hvad folk synes, der skal satses på, når det gælder transport.

På spørgsmålet :

‘In your opinion, which one of these measures would make it possible to most effectively solve environmental problems linked to traffic in towns?’

svarede 18.000 EU-15 borgere sådan:

Som det fremgår af undersøgelsen, er befolkningen generelt klar over, at bedre bymiljø kræver bedre kollektiv transport, bedre forhold for cyklister og fodgængere og færre parkeringspladser.

Werner Brög, leder af Socialdata i München, har  undersøgt, hvordan folk og beslutningstagere stiller sig til forskellige tiltag på transportområdet.

Han fandt bl.a. frem til, at beslutningstagere generelt tror, at befolkningen er langt mere interesseret i at begunstige biltrafikken end tilfældet er. Der er langt større basis for en ændret prioritering på trafikområdet, end beslutningstagere generelt tror.

Valget og genvalget af Ken Livingstone, som borgmester i Storlondon viser også, at  befolkningen gerne ser ændringer gennemført, sådan at biltrafikken begrænses og den kollektive trafik forbedres. Ken Livingstone vandt to valg på dette tema, men tabte det 3, men ordningen består..